Viseta da Sevgein

01) L'entira gruppaDils 28 d’avrel entochen ils 2 da matg 2014 ein 12 convischinas e convischins da Sevgein semess sin via cul tren viers Ruma.

Strusch arrivai el marcau etern, hai jeu astgau beneventar els el stadi dil Vatican e mussar ad els il dom da s. Pieder e menar els tras il quatier dalla Garda svizra. Era il di suenter han els passentau el Vatican cun ina viseta els museums ed in’ascensiun sin la cupla dil dom. La mesjamna han els assistiu all’audienza generala da papa Francestg e quei davontier egl emprem sectur.

Da tutta bialaura han els passentau ils suandonts dus dis el marcau da Ruma ed admirau leu diversas attracziuns e bellezias monumentalas.

Jeu mez hai giu fetg grond plascher da lur viseta e sperel ch’els tuts hagien saviu guder entgins interessants ed empreneivels dis a Ruma e prender enzacontas bialas regurdientschas cun els a casa.