Ina fetg gronda honur

Salid papal alla guardia da notg

Enconuschentamein ha papa Francestg buca priu dimora ella habitaziun previda per il papa regent el palast, mobein ei secasaus en la casa d’albiert dil Vatican, Domus Santae Marthae. Quei munta secapescha per nus gardists da star guardia era avon la porta da quei edifeci. In seposta avon la habitaziun dil papa e dus stattan mintgamai duront 8 uras da di e da notg avon porta el plaunterren e controlleschan che neginas persunas nunatorisadas entrien.

Da l’autra vart munta quei era ch’ei dat cheu adina puspei muments che nus vegnin fetg datier al papa. – E papa Franzestg… mintgamai ch’el passa la porta salida nus cordialmein cun dar il maun. Ina fetg biala gesta da respect vicendeivel ed ina zun gronda honur per nus gardists!